ทำไม Graphic Design ถึงสำคัญต่อธุรกิจ

         ทำไม Graphic Design ถึงสำคัญต่อธุรกิจ

         ณ ปัจจุบัน งานออกแบบกราฟฟิกนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสื่อโฆษณาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อที่สามารถรับรู้ได้โดยการมองเห็น เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ หนังสือ แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ โบชัวร์ ฯลฯ

         ผลงานที่มีการออกแบบกราฟฟิกได้โดดเด่น สะดุดตา เข้าใจง่าย ก็ย่อมที่จะได้รับความสนใจหรือการตอบรับที่ดีกว่าผลงานธรรมดาๆ การทำธุรกิจนั้น การใช้พื้นที่สื่อเพื่อการโฆษณาก็ถือว่าจำเป็นอย่างมาก การสื่อสารให้ผู้รับได้รับข้อมูลตรงตามที่ผู้ส่งต้องการจึงเป็นปัจจัยสำคัญในกลไกการตลาดสำหรับการทำธุรกิจทุกประเภท ซึ่งหน้าที่ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ตรงตามความต้องการนั้น ก็ต้องเป็นหน้าที่โดยเฉพาะทางอย่าง Graphic Designer

         การออกแบบผลงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ได้แก่

1. รูปแบบตัวอักษร ขนาด

         การทำรูปแบบตัวอักษรให้สวยงาม ชัดเจน สามารถช่วยเพิ่มการตอบสนองในการรับรู้ของผู้เห็นได้ ขนาดตัวอักษรก็ต้องมีความพอดี อ่านง่าย โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2. สี

         สีมีบทบาทอย่างมากในการทำให้ผลงานออกมาสวย สะดุดตา สีแต่ละสีนั้นให้อารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งควรเลือกใช้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กๆจะสนใจสีที่ สด เข้ม สะดุดตา ส่วนคนที่มีอายุมากหน่อยก็อาจไม่ชอบสีที่สดมากๆ จะนิยมสีแนว อ่อนหวาน นุ่มนวล

3. องค์ประกอบ

         องค์ประกอบที่ทำให้ผลงานการออกแบบกราฟฟิก ออกมาดีนั้นมีหลายอย่าง เช่น การจัดระเบียบข้อมูลอาจทำให้เป็นระเบียบหรือเว้นระยะห่างให้พื้นที่สำหรับพักสายตา การจัดวางตำแหน่งของภาพหรือข้อความ จุดไหนที่ควรวางหรือเน้นคำเพื่อทำให้เกิดความสนใจ

         ดังที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบกราฟฟิกที่มีประสิทธิภาพออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจได้นั้น ต้องใช้ศาสตร์ด้านศิลปะในการออกแบบหลายอย่างมาก ซึ่งถ้าเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็ควรใช้บริการนักออกแบบมืออาชีพ หากท่านใดสนใจใช้บริการนักออกแบบกราฟฟิกที่มีฝีมือ มากประสบการณ์ หรือต้องการคำปรึกษา คำแนะนำดีๆ สามารถติดต่อได้ที่ Tcat Studio บริษัท รับออกแบบโลโก้ ออกแบบแบนเนอร์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโบชัวร์ ออกแบบนามบัตร ไดคัทรูปภาพ ฯลฯ

www.tcatstudio.com     โทร.063-265-8000      Line : @tcatstudio      E-mail : cs@tcatstudio.com

Share this post


Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start